Tag: รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร รับสมัครพนักงาน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร 

ถ้าจะกล่าวถึงความสำเร็จของบริษัทนั้นจะมาจากพนักงานอันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ แน่นอนว่าการที่บริษัทจะเติบโตขึ้นมาได้นั้นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถหรือว่าคือพนักงานที่ทำงานให้บริษัท หากต้องการพนักงานที่มีคุณภาพนั้น จะมีการรับสมัครพนักงานอย่างไร เราจะมากล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความนี้ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน  หลักเกณฑ์การคัดเลือกเมื่อรับสมัครพนักงาน  พนักงานเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าลูกค้าเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามและสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทด้วย แน่นอนว่าทุกบริษัทจะต้องการพนักงานที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งนั้น ๆ หัวข้อนี้จึงมากล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานหลังจากรับสมัครพนักงานว่ามีหลักการคัดอย่างไรบ้าง  ความรู้ เป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งความรู้ที่จะกล่าวมานี้เป็นความรู้เกี่ยวกับสายงานหรือก็คือตำแหน่งที่มาสมัครว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหน เชี่ยวชาญหรือไม่ แล้วต้องเป็นความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่ความรู้ทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียว อาจจะทดสอบด้วยการเข้ามาทดลองงานกับบริษัทหรือทำแบบทดสอบ  ประสบการณ์ของผู้สมัคร ประสบการณ์จะเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์การคัดเลือกการเข้าทำงานของผู้สมัคร ถ้าผู้สมัครคนไหนมีประสบการณ์และมีไหวพริบ จะมีโอกาสได้งานมากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลย เพราะผู้ประกอบการไม่จำเป็นจะต้องมาสอนงานตั้งแต่เริ่มต้น ฉะนั้นประสบการณ์จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการ รับสมัครพนักงาน  ผลการศึกษาหรือก็คือเกรดเฉลี่ย โดยจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการสนใจ เพราะผลการศึกษาเป็นเหมือนกับระดับความรู้ในเบื้องต้นว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมแค่ไหน เกรดเฉลี่ยเหมาะสมที่ควรจะมีก็คือเกรดที่มากกว่า 2.5 หากมีน้อยกว่านี้ทางบริษัทจะพิจารณาด้านอื่น